CHANEL Bông tai Chanel Coco Mark A36138 A20V A36138 Y02005 Z2354


¥53,000
Hoa tai sử dụng ngọc trai với đá thủy tinh trên nhãn hiệu CC biểu tượng Chanel đã đến. Màu bạc / trắng

Vật chất kim loại
phụ kiện Có HỘP chính hãng nhà sản xuất 鑑定書 / 鑑別書 / ソーティングについて
kích thước Khoảng 2,5 cm
cân nặng 3,3g x 3,3g
kiểu Hoa tai / Bông tai / Ngọc trai