TIFFANY & Co. T Vòng đeo tay dây hẹp


¥129,000
Công ty kim hoàn hàng đầu thế giới "TIFFANY & CO." T vòng đeo tay đại diện cho Hoa Kỳ. Biểu mẫu T đồ họa, mạnh mẽ cô đọng sự đơn giản, thiết kế sáng tạo và ý tưởng mới. Thiết kế đơn giản rất dễ sử dụng và cũng nên xếp chồng lên nhau.

Vật chất Vàng hồng 18k
phụ kiện Không có nhà sản xuất HỘP chính hãng 鑑定書 / 鑑別書 / ソーティングについて
cân nặng Khoảng 5,7g
kiểu Vòng đeo tay